پروژه ها

تجاری و صنعتی

1.2 مگاوات

مکان: گیفو، جزیره هونشو، ژاپن؛سال: 2021

3.06 مگاوات

مکان: جینینگ، شاندونگ، چین، سال: 2021

4 مگاوات

مکان: جینینگ، شاندونگ، چین، سال: 2021

مسکونی

5 کیلو وات

مکان: Xiangshan، ژجیانگ، چین؛سال 2017

16 کیلووات

مکان: Xiangshan، ژجیانگ، چین؛سال 2017

سودمند

15 مگاوات

مکان: Xiangshan، ژجیانگ، چین؛سال 2017

25 مگاوات

مکان: Xiangshan، ژجیانگ، چین؛سال 2017

25 کیلو وات

مکان: شهرستان Xiayi، هنان، چین؛سال: 2018

10 مگاوات

مکان: نینگبو، ژجیانگ، چین؛سال: 2018

15 کیلو وات

مکان: XiangShan، ژجیانگ، چین؛سال: 2018

پروژه کارپورت 1.5 مگاواتی

مکان نینگبو، ژجیانگ، چین؛سال 2020

700KW-Solar-Carport-Project

مکان: جینینگ، شاندونگ، چین؛سال: 2020